PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020
Ngày đăng 08/01/2020 | 15:21  | View count: 166

Sáng ngày 08/01/2020, UBND – Công đoàn phường Trung Hòa đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 nhằm thống nhất các nội dung, biện pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND phường.

Đến dự hội nghị có đ/c Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Lai Mạnh Tiến – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND phường Trung Hòa.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan UBND phường Trung Hòa, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan với các nội dung cụ thể, thiết thực, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, không có người vi phạm kỷ luật, nội quy, vi phạm pháp luật; 15% cán bộ, công chức đạt Chiến sĩ thi đua; 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Ký cam kết giữa thủ trưởng cơ quan – BCH Công đoàn – Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường

Tại hội nghị, đồng chí thủ trưởng cơ quan và đại diện cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động cơ quan UBND phường đã ký cam kết thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của phường Trung Hòa.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA