PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân năm 2020
Ngày đăng 19/05/2020 | 16:46  | View count: 41

Để đảm bảo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân – Tự vệ năm 2020, UBND phường Trung Hòa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2020 về đăng ký nghĩa vụ quân sự, Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân năm 2020 trên địa bàn phường.

Để hạn chế tập trung đông ngườivà phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Trung Hòa đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ tuổi 17 tại các khu dân cư với 07 điểm như: Nhà văn hóa Trung Kính Thượng, Nhà văn hóa Hòa Mục, Nhà văn hóa Mảng Hài, Phòng sinh hoạt cộng đồng nhà 29T2, G4, B3C, Thăng Long Number One. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh như: trang bị dung dịch sát khuẩn nhanh, khẩu trang y tế, đo thân nhiệt cho các nam công dân đến đăng ký, đồng thời bố trí các vị trí ghế ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Tính đến thời điểm ngày 19/5/2020, UBND phường đã tiếp nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 206 nam công dân đạt 100% kế hoạch.Trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục đăng ký bổ sung cho các nam công dân từ 18 đến 27 tuổi tại trụ sở UBND phường.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA