PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ngày đăng 17/11/2020 | 16:30  | View count: 245

Ngày 17/11/2020, UB MTTQ phường Trung Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Cầu Giấy; đồng chí Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng hơn 150 đại biểu, đại diện các ban CTMT khu dân cư, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phan Đăng Biểu – Chủ tịch UB MTTQ phường đã phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tổng kết công tác mặt trận phường năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Theo báo cáo, trong nhiều năm qua, phường Trung Hòa luôn là phường tiêu biểu của quận Cầu Giấy trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong phường đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Nhân dân trong phường đã tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội... trên địa bàn. Năm 2020, có 93.5% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVBTV quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy vui mừng trước sự đổi mới phát triển toàn diện của phường Trung Hòa. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội của phường Trung Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; quan tâm dành nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Trần Ánh Dương - Quận ủy viên, BTĐU phường trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Tại Lễ kỷ niệm, UB MTTQ Việt Nam phường Trung Hòa đã khen thưởng 15 tập thể, 49 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2020 với số tiền 14.300.000 đồng; Tặng quà 08 hộ có mức sống trung bình của phường mỗi hộ 1.000.000 đồng.

PHƯỜNG TRUNG HÒA