PHƯỜNG YÊN HÒA

Phường Yên Hòa tổ chức phun hóa chất phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
Ngày đăng 07/04/2019 | 17:10  | View count: 331

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UB ngày 28/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức phun hóa chất diệt ruồi, muỗi và côn trùng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Cầu Giấy, ngày 07/4/2019, UBND phường Yên Hòa đã phối hợp với Trạm Thú y quận Cầu Giấy tổ chức phun hóa chất phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên toàn địa bàn, tập trung vào các địa điểm Chợ tạm Hợp Nhất, chợ cóc, các khu vực giáp ranh, các khu vực cống rãnh hở nguy cơ ô nhiễm môi trường và các điểm tập kết rác thải.

Việc tổ chức xông phun đã nhận được hưởng ứng của các hộ kinh doanh và nhân dân trong khu vực. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND phường đã yêu cầu các hộ gia kinh doanh và toàn thể nhân dân duy trì vệ sinh môi trường hàng ngày, xử lý không để rác tồn đọng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia xông phun trong các đợt tổ chức các chiến dịch phun hóa chất. 

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA