PHƯỜNG YÊN HÒA

Phường Yên Hòa tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường
Ngày đăng 20/06/2019 | 17:59  | View count: 993

Sáng ngày 20/6/2019, HĐND phường Yên Hòa tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về hoạt động của HĐND - UBND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Đến dự kỳ họp có đồng chí Chu Thị Tuyết Anh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận; đồng chí  Nguyễn Minh Tuyên, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các vị đại biểu HĐND phường, bí thư các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn phường.

Đồng chí Chu Thị Tuyết Anh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp HĐND phường

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, cở mở và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Yên Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; Thông báo của Uỷ ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Đặc biệt kỳ họp đã dành  nhiều thời gian tập trung chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề dân sinh nổi cộm. Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp trả lời các chất vấn. Đồng chí Nguyễn Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và đại biểu HĐND phường trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuyên, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại kỳ họp HĐND phường

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách phường Yên Hòa năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn những nội dung giám sát năm 2020 của HĐND phường; Nghị quyết về chấp thuận sửa chữa đường điện tại Trung tâm văn hóa thể thao phường; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn vốn kết dư của phường.Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐND phường để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Các đồng chí lãnh đạo Quận Cầu Giấy và phường Yên Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Quang

nhận nhiệm vụ công tác mới

Hội đồng nhân dân phường Yên Hòa giao UBND, thường trực HĐND phường triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 HĐND phường đã thông qua. 

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA