PHƯỜNG YÊN HÒA

Phường Yên Hòa tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 12/04/2021 | 09:00  | View count: 154

Thực hiện Điều 45 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ ngày 01/4/2021 đến ngày 11/4/2021, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri ngày 09/4/2021 tại Nhà Văn hóa Giếng chùa

Để đảm bảo lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được diễn ra khách quan, dân chủ và đúng pháp luật, UBND - Ủy ban MTTQ phường đã chỉ đạo các tổ dân phố, ban công tác mặt trận thông tin, tuyên truyền tới cử tri về thời gian, địa điểm tổ chức các hội nghị lấy ý kiến.

Trên địa bàn phường có 28 ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 03 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội và các tỉnh, 11 ứng cử viên đại biểu HĐND các quận, huyện, 04 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Củ tri biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tại các hội nghị, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử đại. Cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Đa phần cử tri tham dự tại các hội nghị đều nhất trí những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử và bày tỏ ý kiến, kỳ vọng của mình đối với các ứng cử viên. Các cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân, cống hiến hết sức mình vào sự phát triển của đất nước.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn phường cũng đã trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét của cử tri, đồng thời khẳng định, nếu trúng cử sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình thực hiện vai trò người đại biểu Nhân dân, gắn bó với Nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri phường Yên Hòa.

Kết quả, 100% cử tri tham gia nhất trí giới thiệu 27 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh thành và quận huyện, 77,6% cử tri nhất trí giới thiệu 01 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã./.

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA