PHƯỜNG YÊN HÒA

Bộ phận “Một cửa” phường Yên Hòa làm việc trong trạng thái bình thường mới
Ngày đăng 23/09/2021 | 17:15  | View count: 124

Sau gần hai tháng thực hiện giãn cách xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 20/9/2021 về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ 06h00 ngày 21/9, “...Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp của các cơ quan, đơn vị (nếu có) hoạt động bình thường, đảm bảo kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức theo quy định”. Ngay sau khi Chỉ thị số 22/CT-UBND có hiệu lực, UBND phường Yên Hoà đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 23/9/2021, tôi có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường lúc 13h30’ và nhận thấy số lượng công dân đến thực hiện các thủ tục đông hơn. Nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngay từ cổng vào đã bố trí cho công dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bố trí đủ ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách, đồng thời luôn nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Không khí làm việc tại bộ phận “Một cửa” trật tự và khẩn trương, cán bộ công chức tiếp nhận vui vẻ, ân cần. Do sự cố hệ thống mạng bị trục trặc kỹ thuật nên công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính của phường đã phải tiếp nhận viết tay từng hồ sơ, xong sự ân cần hướng dẫn của hai công chức đối với công dân để giải quyết số lượng hồ sơ nhiều một cách nhanh chóng đã nhận được sự cảm thông và hài lòng của công dân. Bà Trần Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường cho biết: “Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ, công chức tại bộ phận vẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, vừa phải đảm bảo các nhiệm vụ phòng chống dịch, phục vụ công tác an sinh xã hội. Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 22/CT - UBND, phường đã xây dựng lại lịch làm việc, bố trí 02 công chức làm việc trực tiếp bộ phận “Một cửa” để đáp yêu cầu cần giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân kịp thời, đúng quy định”.

Đến phường Yên Hòa, là một công dân tôi cảm nhận thấy Bộ phận “Một cửa” nói riêng và các bộ phận chuyên môn khác của UBND phường đã rất khẩn trương đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân gắn với các nhiệm vụ phòng chống dịch như tiêm phòng, đảm bảo an sinh xã hội và công tác quản lý nhà nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND phường, tôi tin tưởng rằng, nhất định phường Yên Hoà sẽ thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đảm bảo an sinh, vừa phòng chống dịch Covi-19 hiệu quả./

Nguyễn Thị Bích Hường – công dân tổ 25 phường Yên Hòa