PHƯỜNG YÊN HÒA

Phường Yên Hòa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022
Ngày đăng 26/06/2022 | 16:02  | View count: 98

Ngày 26/6/2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Yên Hòa đã phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.

Nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Yên Hòa được tổ chức hàng năm với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Nối tiếp thành công của những ngày hội hiến máu nhân đạo trước, phát huy tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng trong hoạt động hiến máu cứu người, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến từng tổ dân phố, hội đoàn thể và các đơn vị trường học trên địa bàn phường với 260 đơn vị máu. Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2022, các tổ dân phố, đoàn thể xã hội và các nhà trường đã tích cực vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký hiến máu với 345 đơn vị máu, đạt 132,7% chỉ tiêu giao.

PHƯỜNG YÊN HÒA