THÔNG BÁO

Thông báo kết quả phỏng vấn sát hạch tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Cầu Giấy năm 2016
Ngày đăng 17/01/2017 | 16:54  | View count: 89

Thông báo kết quả phỏng vấn sát hạch tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Cầu Giấy năm 2016

Thông báo kết quả phỏng vấn sát hạch tuyển dụng lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Cầu Giấy năm 2016

Xem chi tiết tại đây