THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất - năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 12/03/2018 | 14:56  | View count: 87

Thông báo về việc tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất - năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Thực hiện Văn bản số 138/UBND-KT ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất - năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND quận Cầu Giấy tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  X uân Mậu Tuất - năm 2018 trên địa bàn quận . Cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 phút, ngày 21/02/2018 (tức mùng 06 tết Mậu Tuất).

2. Địa điểm trồng và chăm sóc cây tạiNhà bia tưởng niệm Liệt sỹ phường Quan Hoa (tổng số 32 cây, đường kính gốc từ 15cm – 20cm, bao gồm các chủng loại: Sấu, Xoài, Đa, Ngâu, Osaka, Đại).

3.  Địa điểm tổ chức  lễ phát động Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ phường Quan Hoa

Trên cơ sở Lễ phát động của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân  Mậu Tuất  - năm 201 trên địa bàn phường, thời gian từ ngày 21/02/2018 đến ngày 25/02/2018 (tức từ ngày 06 tết Đinh Dậu đến ngày 09 tết Mậu Tuất).

Phòng Văn hóa và Thông tin quận thông báo một số nội dung của Kế hoạch (Trong file đính kèm).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo Đài truyền thanh phường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền trực quan như: biểu ngữ, băngdrôn, panô… để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN