THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông và Chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới quận Cầu Giấy lần thứ XXI năm 2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 11:04  | View count: 128

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình năm 2018.

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường sức khỏe cho học sinh, sinh viên, công nhân viên chức lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn quận, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch “Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, kiểm tra chạy phổ thông và Chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới quận Cầu Giấy lần thứ XXI năm 2018”.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Học sinh, sinh viên, công nhân viên chức lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn quận.

2. Thời gian, địa điểm

* Giai đoạn 1: Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kiểm tra chạy phổ thông tại các đơn vị cơ sở trên địa bàn quận

- Thời gian tổ chức: 18/3/2018 đến 27/3/2018

- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị cơ sở

* Giai đoạn 2: Tổ chức lễ khai mạc chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới quận Cầu Giấy lần thứ XXI năm 2018

- Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 14/9/2018 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Công viên Cầu Giấy – đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

(Xem nội dung Kế hoạch tại đây)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN