THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Người tốt, việc tốt, tổng kết cuộc thi viết về gương ĐHTT, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy, tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày đăng 01/06/2018 | 12:02  | View count: 85

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Kế hoạch số 03 /KH-HĐTĐKT ngày 11/12/2017 của UBND quận Cầu Giấy về Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2018; Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 05/02/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Cầu Giấy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018); Công văn số 64/BTĐ–NV2 ngày 15/3/2018 của Ban thi đua – khen thưởng thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình giao lưu, tọa đàm các gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt theo kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND thành phố.

UBND quận Cầu Giấy ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, Việc tốt” năm 2018, tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2018, tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:        

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

- Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 08/6/2018 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Cầu Giấy.

II. CHƯƠNG TRÌNH:

8h15

- Đón tiếp đại biểu

8h30

- Chương trình văn nghệ

9h00

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

(Đ/c Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận)

 

- Báo cáo tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2018; Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018)

(Đ/c Trịnh Thị Dung -  Phó Chủ tịch UBND quận)

 

- Giao lưu tọa đàm các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt quận Cầu Giấy.

(02 gương ĐHTT)

 

- Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố.

 

- Phát biểu của Lãnh đạo Quận

(Đ/c Bí thư Quận uỷ)

 

- Công bố các quyết định:

(Đ/c Đỗ Minh Ngọc - Phó Trưởng phòng Nội vụ quận)

 

- Bế mạc Hội nghị.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN