THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai Cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chính trị 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 12/10/2018 | 11:29  | View count: 74

Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-SVHTT ngày 10/9/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chính trị 6 tháng đầu năm 2019 và Thể lệ số 98/TL-SVHTT ngày 26/9/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chính trị 6 tháng đầu năm 2019.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các sự kiện 6 tháng đầu năm 2019; Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời tìm kiếm những tác phẩm giàu ý nghĩa, nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao góp phần làm đa dạng, phong phú cho công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ tuyên truyền chính trị 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo  một số nội dung của kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Nội dung các mẫu tranh cổ động tuyên truyền

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2019).

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2019).

2. Đối tượng dự thi

- Công dân Việt Nam sinh sống trên địa bàn; các họa sĩ chuyên và không chuyên; các công ty, doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là tác giả) có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi.

- Thành viên ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Tư vấn không được tham gia dự thi.

3. Thể lệ Cuộc thi

 Thực hiện theo Thể lệ số 98/TL-SVHTT ngày 26/9/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao (có Thể lệ kèm theo).

4. Thời gian, nơi nhận và tổng kết trao giải

4.1. Thời gian nhận tác phẩm

 Từ ngày 01/11 đến 26/11/ 2018: Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi.

4.2. Nơi nhận tác phẩm

- Phòng Hành chính Tổ chức – Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội.

- Địa chỉ: số 14A Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.39341803.

- Thông tin liên hệ:

+ Ông Phạm Hoàng Nam. ĐT: 0913360487.

Email: cdtl_tttl_sovhtt@hanoi.gov.vn

+ Ông Lưu Ngọc Phan. ĐT: 0947363388.

Email: luungocphan_sovhtt@hanoi.gov.vn

4.3. Tổng kết trao thưởng

Lễ Tổng kết và trao thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 12/2018. Kết quả Cuộc thi sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao và các phương tiện truyền thông đại chúng.

5. Cơ quan tổ chức Cuộc thi

- Cơ quan chỉ đạo: UBND Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

Xem nội dung Thể lệ tại đây

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện hiệu quả./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN