THÔNG BÁO

Hà Nội triển khai tổng đài tư vấn, giải đáp thông tin du lịch
Ngày đăng 25/10/2018 | 19:31  | View count: 135

Năm 2013, thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam ngày 6/6/2013, ngành du lịch Hà Nội đã thành lập Bộ phận hỗ trợ khách du lịch - thiết lập đường dây nóng (hotline: 0941.336.677) để kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của khách du lịch. Trong thời gian qua, đường dây nóng đã tiếp nhận, giải đáp và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động du lịch tại các điểm đến, dịch vụ du lịch, hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cho hơn 20.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời chuyển tiếp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý các vụ việc do khách du lịch kiến nghị.

Với mục đích tăng cường liên kết hợp tác ứng dụng công nghệ để hỗ trợ, cung cấp thông tin giúp khách tiếp cận nhanh nhất về các thông tin du lịch của Thủ đô, đồng thời giúp cho cơ quan quản lý giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của khách du lịch, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, các hoạt động du lịch, Sở Du lịch đã phối hợp với VNPT Hà Nội chính thức triển khai tổng đài tư vấn, giải đáp thông tin du lịch Hà Nội 1800556896 từ ngày 24/10/2018. Thông qua Tổng đài tư vấn và giải đáp thông tin du lịch 1800556896 sẽ giúp hoạt động thông tin, hỗ trợ khách du lịch kịp thời và chính xác nhất, tăng cường hơn hoạt động giữ gìn môi trường du lịch của Thủ đô. Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, xây dựng điểm đến Hà Nội “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”./.

PHÒNG VĂN  HÓA VÀ THÔNG TIN