THÔNG BÁO

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai và tổ chức các hoat động nhân Ngày sách Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018
Ngày đăng 24/12/2018 | 17:23  | View count: 61

Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai và tổ chức các hoat động nhân Ngày sách Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018.

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN