THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 21/01/2019 | 14:39  | View count: 181

Thực hiện Văn bản số 6326/UBND-TH ngày 26/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nội dung: “… IV. Tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn thành phố”;

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận về lợi ích của việc trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; từ đó nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường, đồng thời góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận, chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi - năm 2019 trên địa bàn quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 phút, ngày 11/02/2019 (tức mùng 07 Tết Kỷ Hợi).

2. Địa điểm tổ chức lễ phát động : Vườn hoa cây xanh ô đất D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

UBND các phường tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi – năm 2019 trên địa bàn phường, thời gian từ ngày 11/02/2019 đến ngày 14/02/2019 (tức ngày 07 đến ngày 10 tết Kỷ Hợi).

Đề nghị UBND các phường đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, tuyên truyền trực quan (biểu ngữ, băngdrôn, panô… ) nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia./.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN