THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch gắn biển các tuyến phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị
Ngày đăng 21/01/2019 | 15:12  | View count: 169

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch triển khai gắn biển đối với các phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị thuộc các phường Dịch Vọng, Yên Hòa và Trung Hòa (quận Cầu Giấy),

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

* Tổ chức gắn biển tên đường phố mới:

1. Thời gian: 08h30 ngày 26/01/2019 (Thứ 7).

2. Địa điểm:

- Địa điểm tổ chức lễ gắn biển: Trước cổng chính Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng.

- Địa điểm gắn biển: tại từng tuyến phố.

3. Chương trình lễ gắn biển

8h00 - 8h15: Đón tiếp đại biểu.

8h15 - 8h30: Văn nghệ chào mừng.

8h30 - 10h30:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Công bố Quyết định đặt tên đường, phố và tóm tắt thân thế sự nghiệp của các danh nhân.

- Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố.

- Phát biểu của Lãnh đạo quận.

- Phát biểu của đại diện gia đình các danh nhân được gắn biển.

- Trao Giấy chứng nhận số nhà cho đại diện các hộ dân.

- Gắn biển.

- Kết thúc.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN