THÔNG BÁO

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
Ngày đăng 30/01/2019 | 09:02  | View count: 140

Thực hiện Văn bản số 92/TB-UBND ngày 25/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019) và mừng Xuân mới Kỷ Hợi năm 2019,

UBND quận Cầu Giấy đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn quận treo cờ Tổ quốc từ ngày 02/2/2019 đến hết ngày 07/2/2019.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN