THÔNG BÁO

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 11:02  | View count: 1103

Ngày 07/3/2019, UBND thành phố hà Nội đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Căn cứ quyết định, tổng chỉ tiêu tuyển dụng toàn thành phố là 11.182 người. Trong đó, quận Cầu Giấy được phê duyệt  337 chỉ tiêu, cụ thể:

  • Khối Trung học cơ sở: 112 chỉ tiêu (110 chỉ tiêu giáo viên, 02 chỉ tiêu nhân viên);
  • Khối Tiểu học: 120 chỉ tiêu (118 chỉ tiêu giáo viên, 02 chỉ tiêu nhân viên);
  • Khối mầm non: 105 chỉ tiêu giáo viên;

Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, Sở Nội vụ thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết về quy trình và nội dung tuyển dụng, thống nhất lịch tổ chức tuyển dụng trong toàn thành phố.

(Nội dung đính kèm)

PHÒNG NỘI VỤ