THÔNG BÁO

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 11:06  | View count: 878

Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 là 345 người; trong đó, quận Cầu Giấy được phê duyệt 12 chỉ tiêu.

(Chỉ tiêu cụ thể theo danh sách kèm Quyết định).

Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, Sở Nội vụ thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết về quy trình và nội dung tuyển dụng, thống nhất lịch tổ chức tuyển dụng trong toàn thành phố. 

(Nội dung đính kèm)

PHÒNG NỘI VỤ