THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 14:47  | View count: 3952

Thông báo số 58/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2019.

Xem nội dung thông báo tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN