THÔNG BÁO

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 16:19  | View count: 515

Xem nội dung tại đây

PHÒNG NỘI VỤ