THÔNG BÁO

Thông báo thời điểm chính thức tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"
Ngày đăng 31/07/2020 | 17:18  | View count: 269

Ngày 22/7/2020, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ cuộc thi.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn bắt đầu từ ngày 28/7/2020. Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 28/7 - 31/7/2020, do phần mềm hệ thống cuộc thi có một số lỗi kỹ thuật. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực cuộc thi phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. Hệ thống cuộc thi sẽ bắt đầu mở để người tham gia dự thi chính thức từ ngày 01/8/2020. Do có sự cố hệ thống phần mềm nên những bài tham gia dự thi trong thời gian từ ngày 28/7 - 31/7/2020 sẽ bị hủy. 

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia dự thi, Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân tại địa phương mình biết và tham gia. Các thí sinh đã tham gia dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 28/7 - 31/7/2020 sẽ được đăng ký mới để tham gia dự thi. 

Thời điểm kết thúc dự thi trên hệ thống website của cuộc thi vào 17h00 ngày 10/10/2020.

Xem nội dung Công văn của Sở Tư pháp tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN