THÔNG BÁO

Thông báo về việc treo cờ rủ tại các cơ quan, công sở và ngừng hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày đăng 13/08/2020 | 08:47  | View count: 88

Ngày 10/8/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt: Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 02h52’, ngày 07/8/2020 (tức ngày 18/6 năm Canh Tý).

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang. Trong 02 ngày Quốc tang (từ ngày 14/8 – 15/8/2020), các công sở, các cơ quan thực hiện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Thực hiện Thông cáo đặc biệt nói trên và Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn quận thực hiện treo cờ rủ trong 02 ngày 14/8 và 15/8/2020.

- Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn quận trong 02 ngày Quốc tang.

Đề nghị UBND các phường thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và Nhân dân thực hiện theo quy định./.

(Gửi kèm toàn văn Thông báo của UBND quận Cầu Giấy, xem tại đây)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN