THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/11/2020 | 18:02  | View count: 40

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Văn bản số 781/ĐĐBQH-VP ngày 16/6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV; Văn bản số 156/HĐND-VP ngày 29/5/2020, số 190/HĐND-VP ngày 12/6/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố.

Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy vào hồi 14h00 ngày 19/11/2020 (thứ Năm) tại Trụ sở HĐND – UBND quận cầu Giấy (số 36 đường cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, hà Nội).

Thường trực HĐND quận đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, các phường thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo Hội nghị đạt kết quả.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY