THÔNG BÁO

Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020
Ngày đăng 09/02/2021 | 17:00  | View count: 406

Nội dung kèm theo

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN