THÔNG BÁO

Tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19
Ngày đăng 19/02/2021 | 11:39  | View count: 129

Nội dung kèm theo

UBND QUẬN CẦU GIẤY