THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng- Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 92)
Ngày đăng 21/02/2021 | 23:12  | View count: 59

Thông tin chi tiết.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN