THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" trên địa bàn quận Cầu Giấy (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021)
Ngày đăng 08/06/2021 | 15:20  | View count: 33

Xem nội dung chi tiết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN