THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp trực tuyến) tổng kết phong trào thi đua, Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 10/01/2022 | 10:16  | View count: 59

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN