THÔNG BÁO

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Ngày đăng 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 10
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:29 PM  | View count: 274
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 28/08/2020 | 08:25 AM  | View count: 164
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Danh sách doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên trên địa bàn quận (Tính đến hết tháng 7/2020)

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:00 PM  | View count: 245
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 13/08/2020 | 08:53 AM  | View count: 320
Xem nội dung Thông báo   tại đây Bản kê khai thông tin xem tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo về việc treo cờ rủ tại các cơ quan, công sở và ngừng hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 13/08/2020 | 08:47 AM  | View count: 89
Ngày 10/8/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa...