THÔNG BÁO

Thông tin về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 01 - 05/7/2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 03:04 PM  | View count: 387
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kết quả phúc khảo các bài thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 04:00 PM  | View count: 673
(Nội dung kèm theo) HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2019

Danh sách các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận tính đến hết tháng 5/2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 03:50 PM  | View count: 338
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 2 (9h00 ngày 03/7/2019)

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:13 AM  | View count: 150
Hồi 07 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam...

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 2 (5h00 ngày 03/7/2019)

Ngày đăng 03/07/2019 | 09:45 AM  | View count: 188
Hồi 04 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam...

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 cho người lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

Ngày đăng 03/07/2019 | 08:42 AM  | View count: 143
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới theo Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00 ngày 01/7/2019

Ngày đăng 02/07/2019 | 03:00 PM  | View count: 113
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 01 CĐ/BCH hồi 18h00' ngày 01/7/2019

Ngày đăng 02/07/2019 | 02:54 PM  | View count: 104
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:45 PM  | View count: 315
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ