THÔNG BÁO

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 10:57 AM  | View count: 169
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN

Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch giám sát công tác quản lý thị trường trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:16 PM  | View count: 216
Thường trực HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch khảo sát công tác quản lý thị trường dịp Tết...

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 15/01/2021 | 11:02 AM  | View count: 161
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết dương lịch năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:59 PM  | View count: 238
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:30 PM  | View count: 2987
Xem nội dung Kế hoạch tại đây Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2020 quận Cầu Giấy, xem tại đây Phiếu đăng...

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2020

Ngày đăng 23/12/2020 | 11:03 AM  | View count: 141
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:16 PM  | View count: 105
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:13 PM  | View count: 91
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

Ngày đăng 20/12/2020 | 03:58 PM  | View count: 154
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ