THÔNG BÁO

Thông báo kết quả thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 04:13 PM  | View count: 1542
Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 14/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2019 - quận Cầu Giấy (Nội dung kèm theo) HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG...

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố thông báo Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 05:44 PM  | View count: 350
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 10:06 AM  | View count: 394
Xem nội dung tại đây . PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo danh sách thí sinh dự thi, sơ đồ, vị trí phòng thi công chức phường ngày 10/6/2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 08:44 AM  | View count: 733
Xem nội dung tại đây. PHÒNG NỘI VỤ

Danh sách thí sinh dự thi công chức phường năm 2019 thuộc quận Cầu Giấy đủ điều kiện thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành

Ngày đăng 04/06/2019 | 06:45 PM  | View count: 704
Thông báo số 05/TB-HĐTD  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2019 - QUẬN CẦU GIẤY

Thông báo về việc đính chính lịch khai mạc kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 02:30 PM  | View count: 259
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 02:09 PM  | View count: 283
Một số nội dung gồm: 1. Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi. 2. Danh sách số báo danh, ca thi. 3. ...

Đính chính lịch khai mạc kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 02:55 PM  | View count: 165
Thông báo số 02/HĐTD ngày 29/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2019 quận Cầu Giấy về việc đính chính lịch khai mạc kỳ...