THÔNG BÁO

Danh sách tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:11 PM  | View count: 4452
Các nội dung kèm theo, bao gồm: 1. Thông báo; 2. Danh sách khối mầm non; 3. Danh sách khối Tiểu học;  ...

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 12 tháng trở lên (Tính đến ngày 28/2/2019)

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:35 AM  | View count: 1968
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng...

Thông báo về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:10 AM  | View count: 1219
Thông báo số 75/TB-UBND ngày 01/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung ...

Một số nội dung về việc tiếp nhận Phiếu và Hồ sơ đăng ký

Ngày đăng 01/04/2019 | 04:49 PM  | View count: 731
Ban Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức và hồ sơ dự tuyển công chức phường quận Cầu Giấy năm 2019 thông báo một số...

Quận Cầu Giấy vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 hơn 2 tỷ đồng

Ngày đăng 29/03/2019 | 09:09 AM  | View count: 854
Thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày...

Thông báo lịch kiểm tra việc hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 27/03/2019 | 08:59 AM  | View count: 321
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019. UBND quận Cầu Giấy thông ...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 22/03/2019 | 05:27 AM  | View count: 1505
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 nhằm các mục đích chính sau: - Thứ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 979
Thực hiện Văn bản số 1884/STNMT-TNN ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/03/2019 | 10:45 AM  | View count: 1981
Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy. Xem nội dung Quyết...