THÔNG BÁO

Chuẩn bị tổ chức phiên họp giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 04/11/2020 | 10:03 AM  | View count: 55
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy tổ chức phiên họp giải...

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Ngày đăng 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 334
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:29 PM  | View count: 893
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 28/08/2020 | 08:25 AM  | View count: 283
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Danh sách doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên trên địa bàn quận (Tính đến hết tháng 7/2020)

Ngày đăng 20/08/2020 | 04:00 PM  | View count: 364
Xem nội dung tại đây BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN