THÔNG BÁO

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 13/08/2020 | 08:53 AM  | View count: 427
Xem nội dung Thông báo   tại đây Bản kê khai thông tin xem tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo về việc treo cờ rủ tại các cơ quan, công sở và ngừng hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 13/08/2020 | 08:47 AM  | View count: 125
Ngày 10/8/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa...

Công điện số 01/CĐ-BCH hồi 17h00 ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/07/2020 | 08:11 PM  | View count: 176
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo thời điểm chính thức tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:18 PM  | View count: 514
Ngày 22/7/2020, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi...