THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:44 PM  | View count: 961
Thông báo số 57/TB-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tuyển dụng công chức cấp xã làm việc tại UBND các phường thuộc...

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:47 PM  | View count: 5777
Thông báo số 58/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo...

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:40 PM  | View count: 2073
Thông báo số 56/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 11:06 AM  | View count: 1456
Ngày 06/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức...

Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 11:02 AM  | View count: 1717
Ngày 07/3/2019, UBND thành phố hà Nội đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ...

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 10:47 AM  | View count: 1540
Ngày 6/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng...

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn dành cho người lao động về nước đúng hạn

Ngày đăng 05/03/2019 | 11:20 AM  | View count: 62
Xem nội dung Thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo thể lệ cuộc thi Sáng tác Văn học - Nghệ thuật về thành phố Hải Phòng năm 2018

Ngày đăng 05/03/2019 | 10:59 AM  | View count: 817
Thực hiện Công văn số 1734-CV/BTGTU ngày 26/02/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho Cuộc thi...

Thông báo kế hoạch giao, nhận quân năm 2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 09:40 AM  | View count: 449
Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về ban hành "Quy định tổ chức Nghi lễ...

Thông báo về việc bắn pháo hoa chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, điểm bắn pháo hoa số 11 tại Công viên Cầu Giấy

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:09 AM  | View count: 723
Đêm giao thừa đón Tết Kỷ Hợi năm 2019, Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (trong đó 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn...