THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 08/05/2020 | 03:04 PM  | View count: 219
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông báo thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 05/05/2020 | 05:22 PM  | View count: 200
Thường trực Hội đồng nhân dân quận thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà...

Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 29/04/2020 | 07:07 PM  | View count: 544
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 750/ĐĐBQH-VP ngày 28/4/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 22/04/2020 | 10:54 AM  | View count: 1378
Ngày 20/4/2020, UBND quận Cầu Giấy ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. UBND quận đăng tải nội dung...

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 17/04/2020 | 06:11 PM  | View count: 301
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Thông báo về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 06/4 đến ngày 13/4/2020

Ngày đăng 16/04/2020 | 01:07 PM  | View count: 287
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN