THÔNG BÁO

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:32 PM  | View count: 450
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Lịch tổ chức thi công chức cấp xã làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:46 PM  | View count: 668
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:40 PM  | View count: 401
 (Nôi dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ    

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:30 AM  | View count: 362
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:11 PM  | View count: 4661
Các nội dung kèm theo, bao gồm: 1. Thông báo; 2. Danh sách khối mầm non; 3. Danh sách khối Tiểu học;  ...

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 12 tháng trở lên (Tính đến ngày 28/2/2019)

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:35 AM  | View count: 2229
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng...

Thông báo về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:10 AM  | View count: 1454
Thông báo số 75/TB-UBND ngày 01/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung ...

Một số nội dung về việc tiếp nhận Phiếu và Hồ sơ đăng ký

Ngày đăng 01/04/2019 | 04:49 PM  | View count: 828
Ban Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức và hồ sơ dự tuyển công chức phường quận Cầu Giấy năm 2019 thông báo một số...