THÔNG BÁO

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:21 PM  | View count: 462
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3232532-thong-bao-so-do-phong-thi-ca-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-c-ap-xa-nam-2019.html   Danh sách quận Cầu...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:20 PM  | View count: 277
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229988-huong-dan-lam-bai-thi-truc-tuyen-ky-thi-tuyen-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-nam-2019.html

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:14 PM  | View count: 542
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229450-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-on-tap-cac-mon-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-thanh-pho-ha-noi-nam-2019.html

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:32 PM  | View count: 467
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Lịch tổ chức thi công chức cấp xã làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:46 PM  | View count: 693
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:40 PM  | View count: 418
 (Nôi dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ    

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:30 AM  | View count: 375
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:11 PM  | View count: 4688
Các nội dung kèm theo, bao gồm: 1. Thông báo; 2. Danh sách khối mầm non; 3. Danh sách khối Tiểu học;  ...