THÔNG BÁO

Quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế tại ngõ 53 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/07/2021 | 06:07 PM  | View count: 198
Xem chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về thay đổi thời gian cách ly Y tế

Ngày đăng 16/07/2021 | 06:04 PM  | View count: 44
Xem chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 08/07/2021 | 04:59 PM  | View count: 68
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 118

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:15 PM  | View count: 60
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:14 PM  | View count: 68
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:11 PM  | View count: 63
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:14 PM  | View count: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nnghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:13 PM  | View count: 81
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:11 PM  | View count: 72
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN