THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Nhí" quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 12/06/2018 | 04:40 PM  | View count: 235
Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nhí” quận Cầu Giấy năm...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Người tốt, việc tốt, tổng kết cuộc thi viết về gương ĐHTT, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy, tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày đăng 01/06/2018 | 12:02 PM  | View count: 911
Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Kế hoạch số 03 /KH-HĐTĐKT...

Danh sách khen thưởng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2018 quận Cầu Giấy.

Ngày đăng 30/05/2018 | 03:17 PM  | View count: 208
Kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2018. Xem tại...

Danh sách khen thưởng cuộc thi "Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt" năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 03:11 PM  | View count: 163
Kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng cuộc thi "Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người...

Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/05/2018 | 10:09 AM  | View count: 427
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”...

Thông báo Kế hoạch triển khai “Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018”

Ngày đăng 18/05/2018 | 05:27 PM  | View count: 329
Thực hiện Kế hoạch số 1952/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai “Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2018”. Nhằm...

Thông báo Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 05:48 PM  | View count: 474
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và...

Triển khai cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 02/05/2018 | 11:25 AM  | View count: 244
Thực hiện Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018, ...

Thông báo Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ quận cầu giấy năm 2018

Ngày đăng 26/04/2018 | 05:00 PM  | View count: 237
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...

Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/04/2018 | 10:26 AM  | View count: 528
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa...