THÔNG BÁO

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:10 PM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:08 PM  | View count: 54
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:06 PM  | View count: 22
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/07/2021 | 11:03 PM  | View count: 23
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 119
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2030

Ngày đăng 24/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 55
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/06/2021 | 11:26 AM  | View count: 117
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/06/2021 | 11:22 AM  | View count: 136
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tìm người đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không BAMBOO Airline

Ngày đăng 17/06/2021 | 08:17 PM  | View count: 111
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã...

Thông tin Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang và dự án xây dựng đoạn đường nối từ Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/06/2021 | 09:28 AM  | View count: 291
Xem nội dụng chi tiết tại đây. 1. Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang. 2. Dự án xây dựng đoạn đường nối từ Trung...