THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 08/06/2021 | 03:38 PM  | View count: 164
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm học 2021-2022

Ngày đăng 08/06/2021 | 03:33 PM  | View count: 305
Xem nội dung chi tiết  tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021

Ngày đăng 08/06/2021 | 03:31 PM  | View count: 179
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 08/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 139
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2021-2022

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:35 PM  | View count: 55
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 29/05/2021 | 05:01 PM  | View count: 48
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/05/2021 | 02:20 PM  | View count: 79
Xem nọi dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án Xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/05/2021 | 09:00 AM  | View count: 137
Xem nội dung chi tiết tại đây. Công văn số 511/UBND-TCKH.pdf Dự thảo Đề án.pdf Phiếu điều tra xã hội.pdf PHÒNG VĂN...