THÔNG BÁO

Về việc rà soát, cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực có nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:30 PM  | View count: 198
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Rà soát, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 - 06/5/2021

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:58 AM  | View count: 115
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 925
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 185
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 697
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tuyên truyền Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 27/04/2021 | 05:09 PM  | View count: 33
Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 04:36 PM  | View count: 155
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách các đơn vị nợ động BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận Cầu Giấy tính đến hết tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 04:33 PM  | View count: 105
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN