THÔNG BÁO

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 03:04 PM  | View count: 873
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 25/12/2019 | 02:56 PM  | View count: 248
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết quả thi đấu giải bóng đá mini quận Cầu Giấy lần thứ XXIII năm 2019 (ngày 26/11/2019)

Ngày đăng 27/11/2019 | 09:13 AM  | View count: 460
Ngày 26/11/2019, tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Yên Hòa, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức khai mạc...

Quận Cầu Giấy tổ chức giải bóng đá mini lần thứ XXIII năm 2019

Ngày đăng 22/11/2019 | 02:39 PM  | View count: 244
Nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân viên chức lao động, lực lượng...

Thông báo danh sách số báo danh, phòng thi, ca thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/11/2019 | 03:18 PM  | View count: 2350
Xem nội dung Thông báo tại đây Xem sơ đồ phòng thi tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Hướng dẫn nội dung kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 20/11/2019 | 09:22 AM  | View count: 1934
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Cầu Giấy hướng dẫn một số nội dung kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019. Xem nội dung ...

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/11/2019 | 10:49 AM  | View count: 299
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và...

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp bất thường - Kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/11/2019 | 08:48 AM  | View count: 278
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và...