THÔNG BÁO

Rà soát, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 15/05/2021 | 02:09 PM  | View count: 156
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 11/05/2021 | 07:09 PM  | View count: 70
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc rà soát, cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực có nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:30 PM  | View count: 226
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Rà soát, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 - 06/5/2021

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:58 AM  | View count: 132
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 972
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 206
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN