ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 00:13  | View count: 494

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cầu Giấy thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng: Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018”.

2. Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy Hà Nội.

3. Cơ quan Thường trực Giải: Ban Tuyên giáo Thành ủy.

4. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

5. Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

- Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

6. Thời gian tác phẩm dự Giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 19/8/2017 đến ngày 19/8/2018.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian phát động Giải: Tháng 6/2018.

2. Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19/8/2018 (theo dấu bưu điện).

3. Xét chọn Sơ khảo

Vòng Sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 20/8/2018 đến ngày 02/9/2018. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng Chung khảo.

4. Xét chọn Chung khảo

Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 03/9/2018 đến ngày 15/9/2018. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt Giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

5. Công bố và trao Giải

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).

III. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng:

- Về tác phẩm: Có 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích.

- Về cơ quan báo chí: Có 02 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo tiêu biểu.

2. Giá trị giải thưởng

Giải Đặc biệt: 100.000.000đ.

Giải A: 50.000.000đ.

Giải B: 30.000.000đ.

Giải C: 20.000.000đ.

Giải Khuyến khích: 10.000.000đ.

Giải cho cơ quan báo chí Xuất sắc đồng hạng: 15.000.000đ.

Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 2.000.000đ.

3. Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải Đặc biệt hoặc Giải A: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội; các tác giả, tác phẩm đạt Giải B, Giải C, Giải Khuyến khích: Tặng tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải.

- Đối với cơ quan báo chí tiêu biểu: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết Kế hoạch và Thể lệ tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN