ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Vụ Đồng Tâm: Cảnh giác với những thông tin sai lệch trên không gian mạng

Ngày đăng 20/02/2020 | 01:43 PM  | View count: 34
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyển quân

Ngày đăng 20/02/2020 | 01:39 PM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Lợi dụng dịch bệnh để chống phá: Hành động vô lương

Ngày đăng 20/02/2020 | 01:35 PM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Bài 1: Lộ mặt những kẻ chủ mưu, cầm đầu

Ngày đăng 13/02/2020 | 10:15 AM  | View count: 116
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Đội lốt “theo dõi nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái công ước quốc tế

Ngày đăng 13/02/2020 | 10:12 AM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Giữ vững tâm thế, bản lĩnh ứng phó trước các sự cố phát sinh trong xã hội

Ngày đăng 13/02/2020 | 10:08 AM  | View count: 88
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng với lịch sử, với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân

Ngày đăng 13/02/2020 | 10:04 AM  | View count: 64
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các nhà báo để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:23 AM  | View count: 95
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Khiêm tốn, cầu thị, nỗ lực học tập để loại bỏ chủ nghĩa cá nhân

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:19 AM  | View count: 115
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Cán bộ, đảng viên nêu gương giữ gìn thuần phong mỹ tục dân tộc

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:16 AM  | View count: 107
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân