ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Lật tẩy những kẻ giao bán giá trị độc lập, tự do và hoà bình

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:30 AM  | View count: 63
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Trang TTĐT Đảng bộ TPHN

Lợi dụng góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để kích động chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:25 AM  | View count: 104
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:20 AM  | View count: 100
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:17 AM  | View count: 43
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

“Cáo mượn oai hùm”

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:22 AM  | View count: 139
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Cảnh giác với trò phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:18 AM  | View count: 87
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Trang TTĐT Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Đảng luôn lắng nghe dân để có “văn bia muôn đời sau”

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:15 AM  | View count: 75
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân

Bôi đen hiện thực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:05 AM  | View count: 44
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an Nhân dân

Chống bệnh đại khái, qua loa

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:03 AM  | View count: 41
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Hànộimới

Nâng cao "sức đề kháng" của bộ đội và nhân dân trước các thông tin xuyên tạc

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:00 AM  | View count: 45
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội Nhân dân