THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 19/11/2018 | 14:44  | View count: 306

Nhằm phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, thành phố Hà Nội thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn thành phố vào năm 2019, thời gian và nội dung cụ thể như sau:

1. Thời điểm và thời gian điều tra:

- Thời điểm điểu tra là 0 giờ ngày 01/4/2019.

- Thời gian điều tra bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019 (tiến hành điều tra trong 25 ngày).

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra:

2.1. Đối tượng điều tra:

- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn quận Cầu Giấy tính đến thời điểm điều tra; Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định;

- Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất (tức ngày 16/02/2018 theo Dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019;

- Nhà ở của hộ dân cư.

2.2. Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra là hộ dân cư. Hộ dân cư bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai

2.3. Phạm vi điều tra

Tổng điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi toàn quận Cầu Giấy đối với tất cả các đơn vị điều tra.

3. Nội dung điều tra:

* Điều tra toàn bộ:

- Thông tin về dân số, bao gồm: các thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, tuổi); mối quan hệ với chủ hộ; dân tộc và tôn giáo; tình hình đi học hiện nay; trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề; tình trạng biết đọc và biết viết; tình trạng hôn nhân; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em.

- Thông tin về nhà ở của hộ, bao gồm: tình trạng nhà ở hiện tại; quy mô diện tích nhà ở; kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính; năm đưa vào sử dụng.

* Điều tra chọn mẫu : Ngoài các thông tin như trong phiếu điều tra toàn bộ còn có thêm các thông tin khác, cụ thể:

- Thông tin về dân số, bao gồm: tình trạng di cư (nơi thường trú cách đây 5 năm) và lý do di cư; tình trạng khuyết tật; tuổi kết hôn lần đầu; tình trạng lao động việc làm.

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi (nếu có) và phụ nữ từ 15-49 tuổi, bao gồm: tình hình sinh con, số con đã sinh, số con còn sống và số con đã chết; tháng năm sinh và số con trai, số con gái của lần sinh gần nhất; hỗ trợ của các cán bộ y tế trong lần sinh con gần nhất.

- Thông tin về người chết, bao gồm: thông tin cá nhân của người chết là thành viên hộ, nguyên nhân chết, chết do thai sản. Thông tin về nhà ở bao gồm tình trạng sở hữu nhà ở, loại nhiên liệu (năng lượng) chính để thắp sáng và nấu ăn, nguồn nước chính sử dụng để ăn uống của hộ.

4. Phương pháp thu thập thông tin:

Tổng điều tra sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn trực tiếp và hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tỉnh bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là Phiếu điện tử); trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin.

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi phiếu.

Khi thu thập các thong tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi câu trả lời.

- Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra: Hộ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra (viết gọn là phiếu trực tuyến)./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN