THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy trước thềm đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 05/03/2019 | 11:30  | View count: 321

5 năm qua, được sự quan tâm hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Cầu Giấy, sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND quận, MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và các tổ chức thành viên đã không ngừng được củng cố về tổ chức và chất lượng hoạt động góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như quá trình phát triển của quận. MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phát huy vai trò là một liên minh chính trị rộng lớn, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2014-2019:

Phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình hành động tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ IV; Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các hoạt động như: Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” và sơ kết 02 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII; Đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy, các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm hàng năm nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân và tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự  lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các phường phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hoá các hình thức để tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, câu lạc bộ, góp phần mở rộng MTTQ và khối đại đoàn kết toàn dân. Tính đến nay MTTQ Việt Nam quận có 16 tổ chức thành viên, 216 nhóm nòng cốt thực hiện Đề án 02-212 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư với 1.476 thành viên và nhiều loại hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích... Việc phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng được củng cố; công tác phối hợp giữa Trưởng ban công tác Mặt trận với tổ trưởng tổ dân phố ngày càng hiệu quả, nhất là trong thực hiện công tác an sinh xã hội và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các hội nghị giao ban công tác hàng tháng đã được tổ chức thường xuyên, qua đó nhằm nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết. Phát huy chức năng thông tin, tuyên truyền, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam quận đã biên soạn 120 tin, bài viết về các hoạt động của MTTQ Việt Nam được đăng tải trên Website của MTTQ Thành phố, cổng thông tin điện tử quận và cuốn thông tin nội bộ quận; phát 1.000 cuốn sách “Gương sáng Mặt trận Thủ đô”, “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”, các tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới và được sửa đổi do MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp.

MTTQ Việt Nam quận đã chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sau là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thu được nhiều kết quả.  Hàng năm phối hợp với UBND quận hướng dẫn các phường và Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2017, MTTQ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin quận tổ chức Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nâng cao chất lượng phát triển các mô hình văn hóa ở cơ sở” trên địa bàn 8 phường. Năm 2018, phối hợp với UBND quận chỉ đạo, tổ chức triển khai Hội nghị tọa đàm thực hiện tại các tổ dân phố Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát huy tinh thần ‘Tương thân tương ái”, MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.Nhiệm kỳ qua, “Quỹ vì người nghèo” của Quận và các phường đã vận động được 4.383.895.000 đồng, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 03 nhà cho 03 hộ nghèo với số tiền trị giá là 33.000.000 đồng. Giúp phát triển sản xuất 197 hộ với tổng số tiền 1.595.890.000 đồng; giúp khám chữa bệnh cho 264 người với tổng số tiền 300.402.000 đồng; giúp học sinh học tập 472 cháu với tổng số tiền 499.500.000 đồng. Hỗ trợ khác với số tiền 1.203.420.000 đồng. Có thể nói “Quỹ vì người nghèo” các cấp quận Cầu Giấy đã không chỉ nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân mà đã huy động được nhiều cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn Quận đã tham gia ủng hộ quỹ. Điều đó không chỉ thể hiện thiện tâm, mà còn cả trách nhiệm xã hội cao của các cơ quan, các đơn vị trên địa bàn Quận. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo. Không chỉ vậy các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, phát triển giáo dục cũng được quan tâm đúng mực thu được những thành tựu đáng kể.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt chính trị xã hội. Cuộc vận động được đẩy mạnh thông qua các hoạt động của các tổ chức thành viên như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi… Hàng năm phối hợp tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng, quảng bá sản phẩm Việt tới tay người tiêu dùng, nhất là những sản phẩm truyền thống của địa phương như cốm làng Vòng và các sản phẩm khác do Việt Nam sản xuất; Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng, Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Cùng với các hoạt động trên, MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”. Mô hình “Xây dựng khu dân cư Xanh - Sạch đẹp - An toàn” của Ủy ban MTTQ phường Yên Hòa; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận với mô hình 3T “Tận dụng - Tái chế - Thân thiện” được thực hiện tại chi hội số 16 và chi hội số 2 phường Quan Hoa; Quận Đoàn với mô hình “Con đường bích họa”, mô hình “Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên” đã góp phần tô đẹp cảnh quan đô thị quận Cầu Giấy đã được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực... thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

         

Thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định số 218 – QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp quận đã tổ chức được 82 Hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các báo cáo, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; các dự thảo Luật sửa đổi. MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã thực hiện nghiêm chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 5 năm qua đã tiếp 1.284 lượt công dân; Trong đó tiếp nhận 959 đơn kiến nghị, phản ánh, đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. MTTQ Việt Nam các phường đã phối hợp với chính quyền đổi mới nội dung và quy trình tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách xã hội, các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Hoạt động Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đã có nhiều đổi mới và hoạt động đạt hiệu quả.

Thời gian 5 năm không dài so với tiến trình phát triển tuy nhiên là lúc mà MTTQ quận Cầu Giấy nhìn nhận, đánh giá và rút ra những bài học cho chính mình. Chúng ta tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, nâng cao vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời đại mới. Cụ thể bằng hành động:

Một là: Luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hai là: Việc thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Trong cơ chế thị trường hiện nay, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện còn phải có sự phối hợp quản lý, cung cấp phương tiện, điều kiện thực hiện của chính quyền. Thực tiễn cho thấy nơi nào chính quyền thể hiện trách nhiệm cao trong việc phối hợp với Mặt trận thì nơi đó hiệu quả công tác của Mặt trận được phát huy.

Ba là : Mặt trận phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai thực hiện. Công tác mặt trận trước yêu cầu của nhiệm vụ mới phải không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; nơi nào hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào những vấn đề, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân thì ở đó hiệu quả của công tác mặt trận được nâng cao rõ rệt.

Bốn là: Chăm lo xây dựng về tổ chức, không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận, bao gồm các cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên, các chuyên gia tư vấn là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của công tác mặt trận. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chuyên trách của Mặt trận cũng như đầu tư xây dựng lực lượng cộng tác viên, đội ngũ chuyên gia tư vấn có ý nghĩa chiến lược của công tác mặt trận. Đồng thời, cán bộ Mặt trận phải tự mình trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác mặt trận mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với quyết tâm mới, khí thế mới, chúng ta tin tưởng rằng trong những năm tới, MTTQ  Việt Nam các cấp của quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các lực lượng quần chúng nhân dân, tăng cường gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY